Tillæg og gebyrer

Her kan du læse om de forskellige tillæg og gebyrer der findes i branchen.

Olie- og energitillæg er en måde hvorpå at vi kan undgå at regulere de faste transport priser vi aftaler med vores kunder. Prisen på diesel, gas, el og andre drivmidler bevæger sig op og ned på dagligt basis og endvidere stiger prisen på energi ligeledes konstant og påvirker vores omkostningsniveau til både administration og øvrige driftsomkostninger på vores biler. I stedet for at vi skal ændre samtlige priser i vores samhandelsaftaler hver måned, så regulerer vi vores olietillæg i takt med at prisen på drivmidler går op og ned.

Det betyder at vi hverken tjener mere eller mindre på at dette tillæg stiger.

Olie- og energitillægget vil kun være gældende for de egentlige transportydelser og pålægges fastpriserne for Junkbags og Affaldstaxa, eftersom den faste pris på disse ydelser reguleres separat.

Olie- og energitillægget reguleres med 0,25% hver gang at olieprisen ændres med 1 %. Olie- og energitillægget reguleres som udgangspunkt hver måned.

DETTE TILLÆG ER BORTFALDET PÅ OPGAVER KØRT EFTER 1. JUNI 2022

Situationen i Ukraine medfører desværre også, at sorteringsanlæg og affaldsbehandlere har været nødsaget til midlertidigt at hæve deres priser på det affald, som vi afleverer hos dem ved at indføre et miljøtillæg på pt. 10 %. Som følge af disse prisstigninger må vi desværre ligeledes må indføre et miljøtillæg på affaldshåndtering pga. krisen i Ukraine. Tillægget vil løbende blive reguleret indtil affaldsmarkedet igen finder sit normale leje. Vi vil løbende informere om udviklingen på dette tillæg, som alene vil være gældende for de faktiske affaldsomkostninger og ikke fastpriserne for Junkbags og Affaldstaxa da disse reguleres separat eftersom de indeholder flere forskellige elementer.

Miljøtillæg fastlægges udfra det miljøtillæg, som sorteringsanlæg og affaldsbehandlere opkræver, hvilket pr. 1. marts 2022 andrager 10 %. Miljøtillægget vil blive reguleret i takt med eventuelle ændringer i det vores samarbejdspartnere opkrævede miljøtillæg.

Pr. 1. januar 2021 er det blevet lovpligtigt for affaldsvirksomheder (indsamlere og transportører) at melde alt affald som afhentes, til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). En opgave som bliver fortsat mere omfattende og som følge heraf har vi indført et gebyr på DKK 54 pr faktura for denne lovpligtige affaldsrapportering. Dette dækker både for den egentlige afrapportering til Affaldsdatasystemet, samt at vi løbende skal holde os ajour med skærpelser og regelændringer fra Miljøstyrelsen samt kommuner.